1398/11/11
امام جمعه میانه:

پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق آمال صدها ساله شیعیان بود

امام جمعه میانه با بیان اینکه شیعه صدها سال بود که آرزوی پیروزی در برابر طاغوت را داشت، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، این آمال صدها ساله شیعیان را تحقق بخشید.

پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق آمال صدها ساله شیعیان بود

حجت الاسلام عبدالله محمدی در جمع کارکنان سپاه می