آغاز راهپیمایی روز قدس در تبریز با طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»

طنین صدای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از مسیرهای هشت گانه راهپیمایی توسط مردم روزه‌دار جلوه خاصی به خیابان‌های تبریز داده است.

آغاز راهپیمایی روز قدس در تبریز با طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»

مردم تبریز از صبح امروز (جمعه) همزمان با سایر نقاط کشور به راهپیمایی علیه رژیم اسکتباری پرداختند و یک صدا خواستار آزادی قدس شدند.

طنین صدای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از مسیرهای هشت گانه راهپیمایی توسط مردم روزه‌دار جلوه خاصی به خیابان‌های تبریز داده است.


خروج