تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/٢٨
امام جمعه ورزقان:

فرزندان انقلاب امریکا را از منطقه خاورمیانه اخراج خواهند کرد

امام جمعه ورزقان گفت: فرزندان این انقلاب سربازان قمار باز آمریکایی را از تمام منطقه خاورمیانه اخراج خواهند کرد این را نه ما بلکه کل منطقه و خون شهید قاسم سلیمانی و آن مردمی که با حضور میلیونی خود در مراسم تشییع سردار رشید اسلام سخت و کوبنده به گوش مزدوران منطقه ای و جهانی رساندند، می گویند. متن کامل