تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٣/١١
فرمانده سپاه جلفا:

روز قدس، جلوه واقعی اتحاد دنیای اسلام است

فرمانده سپاه جلفا روز قدس را روز جلوه واقعی اتحاد دنیای اسلام عنوان کرد و گفت: امام خمینی(ره) با نامگذاری روز قدس به نام روز دفاع از مظلوم با محوریت ملت ستمدیده فلسطین، برای همیشه موجب تقویت و بیداری مسلمانان در برابر پدیده شوم صهیونیسم جهانی شده است. متن کامل