1398/03/09
فرمانده سپاه بستان آباد

روز قدس، روز نمایش قدرت دنیای اسلام در برابر اسکتبار جهانی است

فرمانده سپاه بستان آباد گفت: روز قدس، روز نمایش قدرت دنیای اسلام در برابر اسکتبار جهانی و برای دنیای اسلام حیاتی و سرنوشت ساز است.

روز قدس، روز نمایش قدرت دنیای اسلام در برابر اسکتبار جهانی است

حسن امینی در جمع خبرنگاران با اشاره به توطئه های دشمنان برای فلسطین و طرح نقشه های متعدد برای حذف و یا به انزوا کشاندن مسئله قدس که با عنوان معامله قرن از آن یاد می کنند را محکوم به شکست و آرزوی شوم دولت های استکباری دانست.

وی افزود: آرمان فلسطین گره خورده با آرمان های انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی است و تا آزدی کامل قدس شریف از این آرمان و ارزش الهی دست برنخواهیم داشت و تکلیف دینی همه مسلمانان حمایت و حضور در راهپیمایی روز قدس برای تحقق فرمان امام راحل(ره) برای آزادی کامل فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی است.

 امینی روز قدس را معجزه فکری امام خمینی(ره) برای وحدت دنیای اسلام جهت حمایت از فلسطین بیان کرد.


خروج